Zgłoś naruszenie

Jeśli jesteś uprawnionym do zarejestrowanego znaku towarowego, możesz być zakwalifikowany do zarejestrowania swojej marki w Brand Registry Amazon. Usługa Amazon Brand Registry zapewnia dostęp do zaawansowanych narzędzi, w tym do wyszukiwania tekstów i obrazów, automatyzacji przewidującej na podstawie zgłoszeń o podejrzewanych naruszeniach praw własności intelektualnej oraz zwiększonych uprawnień w stosunku do ofert produktów z nazwą marki. Aby dowiedzieć się więcej i rozpocząć proces rejestracji, kliknij tutaj.
NOWOŚĆ! Jeśli chcesz wycofać złożoną wcześniej reklamację, możesz to zrobić za pomocą Formularza wycofania.

Wymagane logowanie

Jeśli chcesz zgłosić powiadomienie o naruszeniu przepisów, zaloguj się, aby uzyskać dostęp do formularza Zgłoś naruszenie przepisów firmy Amazon.
Zaloguj się

Informacje o formularzu Amazon dotyczącym zgłoszenia naruszenia

Formularz Amazon dotyczący zgłoszenia naruszenia jest przeznaczony do użytku przez uprawnionych z praw własności intelektualnej i ich przedstawicieli w celu powiadamiania Amazon o domniemanych naruszeniach praw własności intelektualnej, takich jak prawa autorskie i prawa ochronne do znaków towarowych. Jeśli użytkownik nie jest uprawnionym z praw własności intelektualnej ani jego przedstawicielem, Amazon nie będzie mogł rozpatrywać skarg złożonych za pośrednictwem tego formularza. Prosimy o zgłoszenie Amazon swoich obawza pośrednictwem następujących sposobów:

  • Sprzedawcy mogą używać tego formularza kontaktowego do zgłaszania nieodpowiednich ofert, innych sprzedawców, naruszeń zasad itp.
  • Kupujący mogą używać tego formularza kontaktowego do zgłaszania problemów z zamówieniami, naruszeniami zasad przez sprzedawców itp.

Amazon nie egzekwuje

Własność strony zawierającej szczegółowe informacje (strony szczegółowej) i ograniczenia dotyczące obrazów: Po utworzeniu strony szczegółowej, staje się ona stałą stroną katalogową na Amazon.com, która pozostanie nawet wtedy, gdy cały zapas produktów twórcy zostanie wyprzedany. Ponadto, gdy dodasz obraz chroniony prawem autorskim do strony szczegółowej, przyznasz Amazon i jej podmiotom powiązanym niewyłączne, nieodwołane, bezpłatne, bez organiczeń czasowych, prawo do wykonywania, na całym świecie, wszelkich praw do udostępniania takich materiałów.

Inni sprzedawcy mogą wystawiać swoje przedmioty na sprzedaż na stronach utworzonych przez Ciebie lub do których dodałeś Twoje obrazy chronione prawem autorskim. Wymagamy jednak, aby sprzedawcy oferowali swoje produkty korzystając jedynie ze stron szczegółowych, które dokładnie pasują do ich przedmiotów. Jeśli uważasz, że sprzedawcy oferują produkty korzystając ze stron szczegółowych, które nie pasują do ich przedmiotów, prosimy o zgłoszenie naruszenia bezpośrednio za pomocą formularza kontaktowego.

Jeśli Twój obraz chroniony prawem autorskim został dodany do naszego katalogu bez Twojej zgody, wypełnij poniższy formularz.

Dystrybucja wyłączna lub selektywna: Amazon respektuje prawo producenta do zawierania umów wyłącznej dystrybucji swoich produktów. Jednakże naruszenia postanowień takich umów nie jest równoznaczne z naruszeniem praw własności intelektualnej. Ponieważ egzekwowanie tych umów jest kwestią między producentem a sprzedawcami detalicznymi, nie byłoby właściwe, aby Amazon udzielał pomocy w takich działaniach.

Zapoznaj się z Polityką własności intelektualnej Amazon, aby dowiedzieć się więcej o różnych rodzajach naruszeń.

Aby uzyskać dostęp do formularza Zgłoś naruszenie firmy Amazon, zaloguj się lub utwórz konto Amazon.

Zaloguj się
Nowy w Amazon?Utwórz konto