Ustawienia prywatności Urządzeń i treści cyfrowych Amazon

Click here to view this text in English

Alexa

Wraz z częstym użytkowaniem, Alexa dostosowuje się do wzorców mowy, słownictwa i osobistych preferencji Użytkownika. Umożliwiają to dane Użytkownika, ale rozumiemy, że ochrona prywatności ma ogromne znaczenie. Z poziomu strony Ustawienia prywatności Alexa, można zarządzać swoimi ustawieniami prywatności, włączając:

  • Podgląd historii komend głosowych
  • Zarządzanie uprawnieniami w zakresie umiejętności
  • Zarządzanie doskonaleniem Alexa dzięki danym

Więcej informacji można znaleźć na stronie Alexa i Twoja prywatność.

Czytniki Kindle

Dzięki danym Użytkownika możemy personalizować i stale doskonalić doświadczenia Użytkowników — podczas oglądania przez nich filmów wideo, grania, słuchania muzyki czy czytania książek. Zaufanie naszych Użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego w ich ręce oddajemy pełną kontrolę nad ich danymi.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Często zadawane pytania dotyczące ustawień prywatności w czytnikach Kindle.

Treści cyfrowe

Urządzenie Amazon zapewnia dostęp do ogromnej ilości treści cyfrowych. Gromadzimy dane na temat preferencji Użytkownika w zakresie treści cyfrowych, aby zapewnić pełne radości, wciągające doświadczenia dostosowane do danego Użytkownika. Treściami cyfrowymi można zarządzać z poziomu Swojego Konta. Wystarczy przejść na stronę Zarządzaj moimi treściami i urządzeniami.

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Amazon digital and device privacy settings

Alexa

The more you use Alexa, the more Alexa adapts to your speech patterns, vocabulary, and personal preferences. Your data makes this possible, but we understand that your privacy is important. Use the Alexa Privacy settings page to manage your privacy settings, including:

  • Review your voice history
  • Manage skill permissions
  • Manage how your data improves Alexa

For more information, go to Alexa and Your Privacy.

Kindle e-Readers

Your data helps us personalise and continually improve your experience, whether you're watching a video, playing a game, listening to music, or reading a book. Your trust is important to us, so we give you full control of your data.

To learn more, go to our Privacy Settings FAQs for Kindle e-Readers.

Digital Content

Your Amazon device gives you access to great digital content. We collect data about your digital content preferences to build a fun, immersive experience that is personalised just for you. You can always manage your digital content in Your Account. Just go to Manage Your Content and Devices.

For more information please read our full Privacy Notice.

Czy ta informacja była pomocna?

Dziękujemy za opinię.

Wybierz opcję, która najlepiej opisuje te informacje:

Dziękujemy. Nie możemy bezpośrednio odpowiedzieć na Twoją opinię, ale użyjemy tych informacji, aby poprawić naszą pomoc online.