Zwrot przedmiotów zawierających materiały niebezpieczne

Jako "materiały niebezpieczne" lub produkty niebezpieczne w UE klasyfikowane są wszystkie produkty zawierające substancje, które są łatwopalne, znajdują się pod ciśnieniem, powodują korozję, są szkodliwe dla środowiska, drażniące lub szkodliwe w inny sposób.

Podczas transportu komercyjnego materiały niebezpieczne stwarzają większe ryzyko niż inne przedmioty. Mimo że serwis Amazon.pl sprzedaje tego rodzaju produkty w ograniczonych ilościach i ryzyko związane z ich transportem jest niewielkie, nasi przewoźnicy i centra logistyczne mają obowiązek przestrzegać określonych zasad postępowania z materiałami niebezpiecznymi. Jeśli chcesz zwrócić tego rodzaju produkty, musisz postępować zgodnie z wytycznymi podanymi poniżej.

Materiały niebezpieczne można zwracać tylko za pomocą centrum zwrotów .

Opakowanie

Jeśli to możliwe, produkt odeślij w oryginalnym opakowaniu Amazon. Nasze opakowanie ma już wszystkie wymagane etykiety i elementy. Jednak jeśli jest uszkodzone, użyj nowego opakowania. Przedmioty zawierające baterie, w tym baterie litowe, muszą być zapakowane w wytrzymałe i sztywne opakowanie. Urządzenie należy unieruchomić, by nie przesuwało się w opakowaniu i nie uderzało o nie, ponieważ może to doprowadzić do przypadkowego włączenia. Pojemniki z cieczami, aerozolami lub innymi substancjami, które mogłyby się wylać, należy szczelnie zamknąć. Pojemniki ustaw w opakowaniu w pozycji pionowej i unieruchom, by się nie przesuwały. Dokoła produktu umieść wypełniacz, na przykład gazety lub materiał wypełniający przysłany przez firmę Amazon, aby wypełnić wszystkie puste miejsca w opakowaniu.

Jeśli zwracasz kilka produktów z materiałami niebezpiecznymi, musisz przygotować osobną paczkę na każdy produkt.

Przejdź do strony Moje zamówienia, aby zwrócić przedmioty i wydrukować etykietę zwrotną dla każdego przedmiotu.

Etykiety

Jeśli zwracasz produkt w oryginalnym opakowaniu, nie musisz naklejać na nim nowej etykiety.

Sprawdź, czy etykieta jest czytelna, i czy wygląda w ten sposób:

Jeśli nie, wydrukuj nową etykietę lub dowolną etykietę z centrum zwrotówi naklej ją na paczce.

Przewoźnik

W centrum zwrotów znajdziesz przedpłaconą etykietę zwrotu. W zależności od Twojego adresu będzie można jej użyć u jednego konkretnego przewoźnika lub u dowolnego przewoźnika, którego wybierzesz. Nie zwracaj przedmiotów w inny sposób niż opisany w naszym centrum zwrotów. Serwis może opłacić specjalistycznego przewoźnika, który odbierze od Ciebie te przedmioty.

Uszkodzone materiały niebezpieczne

Jeśli otrzymasz uszkodzony przedmiot zawierający materiały niebezpieczne, nie używaj go, tylko wykonaj instrukcje podane na opakowaniu.

Uszkodzonych przedmiotów zawierających materiały niebezpieczne, w tym uszkodzonych baterii litowych, nie można zwracać. Należy zutylizować je w punkcie zbiórki elektrośmieci. Jeśli przedmiot, który chcesz zwrócić, zawiera uszkodzone baterie litowe, wyjmij je z przedmiotu, zanim go zwrócisz. Przedmiot możesz zwrócić bez baterii. Jeśli nie możesz wyjąć uszkodzonej baterii z przedmiotu, lub jeśli kupiony przedmiot to uszkodzona bateria litowa, nie zwracaj go, tylko zutylizuj w najbliższym punkcie zbiórki elektrośmieci. Skontaktuj się z działem obsługi klienta, by uzyskać więcej informacji i powiadomić o utylizacji. Amazon.pl zastrzega sobie prawo do zażądania w dowolnym momencie dowodu utylizacji takiego przedmiotu, dlatego ważne jest, by uzyskać odpowiednie zaświadczenie w punkcie zbiórki elektrośmieci.

Czy ta informacja była pomocna?

Dziękujemy za opinię.

Wybierz opcję, która najlepiej opisuje te informacje:

Dziękujemy. Nie możemy bezpośrednio odpowiedzieć na Twoją opinię, ale użyjemy tych informacji, aby poprawić naszą pomoc online.