Resetowanie czytnika książek elektronicznych Kindle do ustawień fabrycznych

Wskazane jest, aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych (lub domyślnych ustawień fabrycznych) przed przekazaniem go jako prezentu lub sprzedaniem, a w niektórych przypadkach w celu rozwiązania problemów.

Ważne: Przywrócenie ustawień fabrycznych usuwa wszystkie dane osobiste i pobrane treści, przywracając urządzenie do oryginalnych ustawień fabrycznych.
  1. Na ekranie głównym wybierz pozycję Menu.
  2. Wybierz pozycję Ustawienia (Settings).
  3. Ponownie wybierz pozycję Menu a następnie wybierz pozycję Resetuj urządzenie (Reset Device).

Po zakończeniu resetowania do ustawień fabrycznych urządzenie zostanie wyrejestrowane z konta Amazon. Aby korzystać z urządzenia, zarejestruj je ponownie.

Czy ta informacja była pomocna?

Dziękujemy za opinię.

Wybierz opcję, która najlepiej opisuje te informacje:

Dziękujemy. Nie możemy bezpośrednio odpowiedzieć na Twoją opinię, ale użyjemy tych informacji, aby poprawić naszą pomoc online.