Typowe oszustwa związane z wykorzystaniem kart podarunkowych

Istnieje wiele oszustw, w ramach których prosi się ludzi o dokonywanie płatności za przedmioty lub usługi za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub wiadomości SMS. Oszuści dokonują przestępstw na różne sposoby, włącznie z żądaniem zapłaty przy pomocy kart podarunkowych znanych firm. Informujemy naszych klientów o możliwych oszustwach z wykorzystaniem kart podarunkowych Amazon.pl

Należy pamiętać, że karty podarunkowe Amazon można zrealizować WYŁĄCZNIE w serwisie Amazon.

Jeżeli nie znasz jakiejś osoby lub jej nie ufasz, NIE podawaj jej szczegółów znajdujących się na odwrocie karty podarunkowej (kod realizacji) lub kodów z elektronicznych kart podarunkowych, otrzymanych drogą mailową. Po przekazaniu kodu karty oszustowi, środki zgromadzone na karcie prawdopodobnie zostaną wykorzystane zanim będziesz w stanie skontaktować się z organami ścigania lub z Amazon.

Jeżeli przestępstwo lub oszustwo dotyczy twojej osoby:

  • Złóż zawiadomienie na policję lub do innych właściwych organów.
  • Jeśli posiadasz konto, zaloguj się i skontaktuj się z Działem obsługi klienta Amazon. Zachęcamy do założenie konta. Dzięki temu będziemy mogli Ci lepiej pomóc.

Wskazówki, jak nie paść ofiarą oszustwa

  • NIE odpowiadaj na oferty internetowe, niechciane wiadomości e-mail lub oferty telefoniczne, które wydają się być zbyt korzystne, aby były prawdziwe.
  • NIE podawaj kodów realizacji kart podarunkowych Amazon ani nie wysyłaj pieniędzy osobom, które podają się za upoważnionych przedstawicieli Amazon lub Amazon Pay.
  • NIE płać sprzedawcy (np. za samochód, łódź czy przyczepę), który twierdzi, że Amazon lub Amazon Pay udziela gwarancji na transakcje dokonane poza serwisem Amazon; przechowa samochód w magazynie Amazon; przechowa środki pieniężne na rachunku powierniczym do czasu zakończenia kontroli lub zwróci Ci pieniądze w przypadku braku zadowolenia z zakupu dokonanego offline.
  • NIE płać przy użyciu karty podarunkowej Amazon przez telefon lub drogą mailową. Dotyczy to także rachunków i usług.
  • NIE płać kartą podarunkową Amazon za możliwość udziału w loterii pieniężnej lub rzeczowej, za przyrzeczenie otrzymania dużych sum pieniędzy lub za „gwarancję¨ otrzymania karty kredytowej lub pożyczki. Jeżeli ktoś oczekuje, że zapłacisz kartą podarunkową Amazon w zamian za otrzymanie dużej sumy pieniędzy, jest to oszustwo.

Przykłady oszustw z wykorzystaniem kart podarunkowych

Oszustwa dotyczące COVID-19

Otrzymujesz niespodziewaną/nieoczekiwaną wiadomość e-mail lub wiadomość SMS od szefa, przywódcy religijnego, nauczyciela lub lidera organizacji, z którą współpracujesz, z prośbą o zakup kart podarunkowych Amazon i przesłanie ich samych lub kodów realizacji konkretnej osobie, aby pomóc w jej leczeniu lub wysiłkach na rzecz walki z COVID-19.

Należy zachować podejrzliwość w przypadku, w którym ktoś kontaktuje się z Tobą i natychmiast żąda pieniędzy. Sugerujemy niezwłoczne skontaktowanie się z osobą, która prosi o karty podarunkowe bezpośrednio za pomocą numeru telefonu/adresu e-mail, który wiesz, że do niej należy.

Oszustwa związane z zakupem pojazdu

Znajdujesz w internecie pojazd (np. samochód, samochód kempingowy lub inny przedmiot o wysokiej wartości) i sprzedający twierdzi, że dla Twojego bezpieczeństwa zakup powinien być dokonany poprzez Amazon Pay lub inny „bezpieczny” sposób płatności. Cena przedmiotu jest „zbyt korzystna, aby była prawdziwa”, a sprzedający twierdzi, że musi sprzedać samochód szybko, ponieważ przeprowadza się, rozwodzi się itp. W wiadomościach e-mail oraz na fakturach wykorzystywane jest bezprawnie logo Amazon oraz inne znaki towarowe. W warstwie tekstowej mogą występować błędy gramatyczne i typograficzne. Zostałeś poproszony(na) o dokonanie płatności z wykorzystaniem karty podarunkowej Amazon lub z wykorzystaniem innej formy płatności.

To jest oszustwo. Karty podarunkowe Amazon nie służą do płacenia innym przedsiębiorcom lub osobom fizycznym.

Oszustwa związane z płatnościami na rzecz nieznajomych

Nieoczekiwanie kontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną osoba twierdząca, że jest prawnikiem, przedstawicielem organów ścigania lub kontaktuje się z Tobą w imieniu Twojego wnuka, bratanicy lub innego członka rodziny, który to znajduje się w nagłej potrzebie. Niektórzy oszuści podają się bezpośrednio za członków rodziny. Często ofiara jest informowana o tym, że członek rodziny znalazł się w więzieniu lub został zatrzymany i potrzebne są pieniądze do jego uwolnienia, złożenia kaucji, uiszczenia grzywny itp. Ofiary są proszone o zakupienie kart podarunkowych Amazon i podanie kodów przez telefon. W innych przypadkach oszuści informują ofiarę, że przejęli pliki komputerowe lub historię przeglądania i aby odzyskać te dane, ofiara musi dokonać płatności przy użyciu kart podarunkowych Amazon.

To są oszustwa. Karty podarunkowe Amazon służą jedynie do płacenia w serwisie Amazon i nie powinny być wykorzystywane do płacenia innym przedsiębiorcom lub osobom fizycznym. Jeżeli otrzymasz telefon od bliskiej osoby, która twierdzi, że jest w potrzebie, zalecamy rozłączyć się i oddzwonić do niej na znany Ci numer telefonu. Warto zachować podejrzliwość w przypadku, w którym ktoś kontaktuje się z Tobą i potrzebuje pieniędzy natychmiast.

Oszustwa związane z rachunkami za telefon lub energię

Nieoczekiwanie kontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną osoba twierdząca, że jest przedstawicielem firmy telekomunikacyjnej lub przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i proponuje Ci specjalną ofertę, dzięki której zaoszczędzisz na comiesięcznych rachunkach. Aby skorzystać z oferty, należy jedynie wpłacić zaliczkę z wykorzystaniem karty podarunkowej Amazon. Często może się wydawać, że dzwoniący ma dane dotyczące Twojej umowy na daną usługę. Do tego oszuści wykorzystują specjalną technikę aby numer telefonu, z którego dzwonią, wyglądał oficjalnie.

To jest oszustwo. Karty podarunkowe Amazon służą jedynie do płacenia w serwisie Amazon i nie powinny być wykorzystywane do płacenia innym przedsiębiorcom lub osobom fizycznym. Aby skorzystać z ważnej oferty promocyjnej nie musisz przesyłać karty podarunkowej Amazon do nieznanej osoby.

Oszustwa związane z rachunkami

Nieoczekiwanie kontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną osoba podająca się za przedstawiciela przedsiębiorstwa użyteczności publicznej lub innego przedsiębiorstwa i informuje Cię, że zalegasz z płatnością. Osoba ta twierdzi, że zaległość tę możesz uregulować z wykorzystaniem karty podarunkowej Amazon.

To jest oszustwo. Karty podarunkowe Amazon służą jedynie do płacenia w serwisie Amazon i nie powinny być wykorzystywane do płacenia innym przedsiębiorcom lub osobom fizycznym.

Oszustwa związane ze zwrotem podatku lub należnościami podatkowymi

Nieoczekiwanie kontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną osoba podająca się za przedstawiciela organu podatkowego i informuje Cię, że zalegasz z podatkiem. Osoba ta twierdzi, że możesz uregulować zaległość przy użyciu karty podarunkowej Amazon. W innej wersji tego oszustwa organ podatkowy chce dokonać na Twoją rzecz zwrotu podatku ale by móc go otrzymać, musisz najpierw wpłacić pieniądze z wykorzystaniem karty podarunkowej Amazon.

To jest oszustwo. Karty podarunkowe Amazon służą jedynie do płacenia w serwisie Amazon i nie powinny być wykorzystywane do płacenia innym przedsiębiorcom lub osobom fizycznym.

Oszustwa związane z fałszywymi badaniami ankietowymi

Natrafiasz na stronę internetową, która twierdzi, że oferuje karty upominkowe Amazon w zamian za udzielenie wielokrotnych odpowiedzi w ankietach i prosi o podanie danych osobowych, takich jak numer karty kredytowej, informacje o koncie ubezpieczenia społecznego lub informacje bankowe. Chociaż niektóre podmioty zewnętrzne są upoważnione do dystrybucji kart podarunkowych Amazon w zamian za udział w ankietach, na stronach oferujących udział w takich sondażach nigdy nie pojawią się prośby o podanie tego typu danych osobowych. Zawsze zachowuj ostrożność wobec serwisów internetowych, które nie są Ci znane, a które kontaktują się z Tobą w celu uzyskania odpowiedzi ankietowych. Strony internetowe kryjące się za tymi ankietami służą niestety do pozyskiwania informacji o klientach w celu kradzieży tożsamości i nie mają możliwości udostępnienia kart podarunkowych. Serwisy prowadzące legalną działalność dystrybucyjną nigdy nie poproszą Cię o podanie danych osobowych, lecz skoncentrują się na Twoich doświadczeniach związanych z produktami lub usługami stanowiącymi przedmiot badań sondażowych i będą zbierać jedynie minimalne informacje potrzebne do dostarczenia Ci karty; zazwyczaj będzie to adres e-mail.

Aby uzyskać więcej informacji na temat oszustw związanych z płatnościami, zapoznaj się z sekcją Unikanie oszustw związanych z płatnościami.

Czy ta informacja była pomocna?

Dziękujemy za opinię.

Wybierz opcję, która najlepiej opisuje te informacje:

Dziękujemy. Nie możemy bezpośrednio odpowiedzieć na Twoją opinię, ale użyjemy tych informacji, aby poprawić naszą pomoc online.