Zawiadomienie Amazon.pl o naruszeniu prawa

Prosimy poinformować nas o jakimkolwiek naruszeniu prawa przy użyciu formularza znajdującego się pod linkiem wskazanym poniżej.

Jeśli uważasz, jako podmiot uprawniony bądź reprezentujący podmiot uprawniony, że jakakolwiek treść na stronie Amazon.pl narusza Twoje prawa własności intelektualnej (np. prawa autorskie, znaki towarowe czy patenty), użyj formularza znajdującego się pod tym linkiem, by nas o tym poinformować: Zawiadomienie Amazon.pl o naruszeniu prawa

Zależy nam, aby zapobiegać jakimkolwiek naruszeniom, dlatego też niezwłocznie ustosunkujemy się do Twojego zawiadomienia, podejmując przy tym stosowne działania, które mogą obejmować usunięcie informacji lub produktu, który narusza Twoje prawa. Każde takie działanie zostanie podjęte bez uznania przez nas jakiegokolwiek obowiązku prawnego, bez uszczerbku dla, oraz bez zrzeczenia się jakichkolwiek istniejących roszczeń, praw lub dostępnych środków ochrony, których dochodzenie w sposób wyraźny zastrzegamy. Poprzez złożenie formularza zawiadomienia, udzielasz Amazon.pl oraz jego podmiotom powiązanym prawa do używania stosownych informacji dla celów przetwarzania Twojego zawiadomienia, w tym m.in. prawa do przekazania formularza innym podmiotom, które są zaangażowane w dostarczanie treści, potencjalnie naruszających prawo.

Uwaga dotycząca ofert innych firm: Pamiętaj, że oferty sprzedawców z serwisu Marketplace są wystawiane wyłącznie przez określonego sprzedawcę z serwisu Marketplace, podczas gdy Amazon jedynie udostępnia w tym celu platformę. Jeśli uważasz, że oferta sprzedawcy z serwisu Marketplace narusza Twoje prawa, skontaktuj się bezpośrednio z danym sprzedawcą z serwisu Marketplace w odniesieniu do jakichkolwiek działań innych niż usunięcie oferty przez Amazon.

Definicja ASIN oraz 10 cyfrowego ISBN: Każdy produkt w naszym katalogu jest identyfikowany przez wewnętrzny, 10 cyfrowy numer produktu, tzw. ASIN (Amazon Standard Identification Number). Powyższe nie dotyczy książek oraz kaset magnetofonowych/płyt CD. Dla tych produktów stosujemy międzynarodowy numer identyfikacyjny ISBN (International Standard Book Number). ISBN jest numerem pozwalającym na identyfikację książek oraz innych niezależnych publikacji zawierających część redakcyjną, jak produkty multimedialne czy oprogramowanie. Zazwyczaj znajdziesz numer ISBN przy metryce wydawniczej lub na odwrocie książki.

Ważne: Przekazanie jakichkolwiek nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji w Zawiadomieniu Amazon.pl o naruszeniu prawa może wywołać skutki na gruncie prawa cywilnego lub karnego. Usunięcie tytułu w następstwie takiego zawiadomienia następuje bez uznania jakiegokolwiek obowiązku prawnego. Jeśli otrzymamy fałszywe informacje, wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia wszelkich praw oraz roszczeń. Jeśli masz jakiekolwiek pytania z tym związane, skorzystaj z porady prawnika.

Użyj tylko tego formularza powiadomienia i pamiętaj, żeby uzupełnić wszystkie niezbędne dane, ponieważ potrzebujemy tych informacji, aby móc prawidłowo przetworzyć Twoje powiadomienie.

Dodatkowe uwagi: Jeśli nie jesteś podmiotem uprawnionym bądź reprezentującym podmiot uprawniony w odniesieniu do naruszanych praw majątkowych, Amazon nie może wykonać żadnych dalszych działań związanych z Twoim zawiadomieniem złożonym z wykorzystaniem formularza wskazanego powyżej. W takim przypadku, poinformuj nas o jakichkolwiek nieprawidłowościach, w sposób właściwy dla każdego z przypadków:

  • Jako sprzedawca możesz użyć tego formularza , aby poinformować nas o wszelkich nieodpowiednich ofertach, innych sprzedawcach, naruszeniach zasad itp. W tym celu wybierz Zgłaszanie naruszeń w zakładce Gdzie jest problem?
  • Jako kupujący możesz skorzystać z naszego formularza kontaktowego , jeśli chcesz zgłosić jakiekolwiek problemy związane z zamówieniami, naruszeniami zasad sprzedawcy itp. W tym celu wybierz kategorię Złożone zamówienie w zakładce W czym możemy pomóc? Następnie wybierz Problem z zamówieniem lub przedmiotem, a na koniec Zapytanie dotyczące Marketplace lub zamówienia sprzedaży partnerskiej w zakładce Opisz problem.

Czy ta informacja była pomocna?

Dziękujemy za opinię.

Wybierz opcję, która najlepiej opisuje te informacje:

Dziękujemy. Nie możemy bezpośrednio odpowiedzieć na Twoją opinię, ale użyjemy tych informacji, aby poprawić naszą pomoc online.