Wytyczne dotyczące społeczności

Wytyczne dla członków społeczności Amazon.

Amazon chce, aby użytkownicy mogli wyrażać swoje opinie. Społeczność Amazon oferuje różne fora umożliwiające kontakt między użytkownikami i dzielenie się rzetelnymi — pozytywnymi lub negatywnymi — opiniami o produktach i usługach. Te wytyczne dotyczące społeczności ułatwią korzystanie z takich funkcji społecznościowych jak opinie klientów, pytania i odpowiedzi klientów, Amazon Follow, strony profilów, rejestry i listy.

Uwaga: Te wytyczne nie mają zastosowania do treści zawartych w produktach lub usługach sprzedawanych w serwisie Amazon (takich jak treść książki), które podlegają odrębnym zasadom.

Bardzo poważnie pochodzimy do kwestii uczciwego postępowania w ramach społeczności. Wszelkie próby manipulowania treściami lub funkcjami społeczności, w tym poprzez rozpowszechnianie fałszywych, wprowadzających w błąd lub nieautentycznych treści, są surowo zabronione. Jeśli naruszysz nasze wytyczne, możemy ograniczyć Ci możliwość korzystania z funkcji społeczności, usunąć określoną treść lub powiązane produkty z listy, a także zawiesić lub usunąć Twoje konto. Jeśli stwierdzimy, że konta Amazon użyto do popełnienia jakiegokolwiek nadużycia, możemy wstrzymać przekazy pieniężne i płatności. Nadużycia mogą również naruszać obowiązujące przepisy prawa i prowadzić do wszczęcia postępowania sądowego oraz nałożenia sankcji cywilnych i karnych.

Zalecamy zgłaszanie wszystkich podejrzeń o manipulowanie treściami lub łamanie naszych wytycznych. Powiadom nas. Dokładnie zbadamy sprawę i podejmiemy odpowiednie działania.

Uzyskując dostęp do naszych funkcji społecznościowych lub korzystając z nich, zgadzasz się na nasze Warunki użytkowania oraz na przestrzeganie tych wytycznych z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych zmian. Te wytyczne odnoszą się do wszystkich treści (w tym tekstu, obrazów, filmów i odnośników) przesyłanych do serwisu Amazon oraz działań (takich jak głosowanie nad przydatnością informacji lub reagowanie na posty) podejmowanych podczas korzystania z funkcji społecznościowych. Wytyczne mają również zastosowanie do kontaktów z innymi członkami społeczności.

Uwaga: Opinie klientów podlegają dodatkowym wytycznym.

Kryteria

Aby publikować opinie lub odpowiedzi klientów, należy wcześniej kupić produkt za pomocą konta Amazon (darmowe treści cyfrowe nie są uwzględniane). Spełnienie tego wymogu nie jest wymagane w przypadku publikowania pytań klientów, tworzenia lub modyfikowania stron profilu, list lub rejestrów, a także czytania treści opublikowanych przez innych klientów.

Przydatność i adekwatność

Społeczność ma zapewniać klientom przydatne i adekwatne treści. Przesyłane przez Ciebie treści powinny być adekwatne i oparte na Twoich własnych, szczerych opiniach i doświadczeniach.

 • W przypadku funkcji społecznościowych dotyczących konkretnego tematu należy przesyłać tylko treści powiązane z tym tematem.
 • Opinie klientów oraz pytania i odpowiedzi powinny dotyczyć danego produktu. Opinie o sprzedawcy lub przesyłce można udostępniać na stronie www.amazon.pl/wystaw-opinie. W dziale Opinie klientów oraz Pytania i odpowiedzi dozwolone są komentarze na temat wartości produktu i opinie na temat producenta lub ceny. Przykład: „Jak na blender za 29,99 zł ten produkt sprawdza się lepiej, niż się spodziewałem.” Inne komentarze na temat cen, dostępności produktów lub alternatywnych opcji zamawiania nie powinny być udostępniane w opiniach klientów ani pytaniach i odpowiedziach. Przykład: „Ten produkt jest tutaj tańszy o 5 zł niż w moim lokalnym sklepie.”

Szacunek wobec innych osób

Amazon ceni różnorodne opinie, więc możesz nie zgadzać się z niektórymi treściami. Pamiętaj jednak, że coś, z czym się nie zgadzasz, niekoniecznie narusza nasze wytyczne. Aby nasza społeczność była przyjazna dla wszystkich użytkowników, korzystanie z jej funkcji zawsze musi opierać się na poszanowaniu innych osób. Szczegółowe zalecenia:

 • Nie zamieszczaj treści oszczerczych, zniesławiających, dręczących, grożących, podburzających, obscenicznych, pornograficznych ani lubieżnych. Nie używaj na przykład wulgaryzmów oraz nie wyrażaj nienawiści ani nietolerancji wobec ludzi na podstawie ich rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, płci lub tożsamości płciowej, religii, orientacji seksualnej, wieku lub niepełnosprawności. Dotyczy to także promowania organizacji głoszących takie poglądy.
 • Nie zamieszczaj treści, które naruszają prywatność innych osób. Nie publikuj na przykład numerów telefonów, adresów e-mail, adresów pocztowych ani żadnych innych danych osobowych użytkowników. Nie zamieszczaj linków do stron wyłudzających dane lub zawierających inne złośliwe oprogramowanie.
 • Nie podszywaj się pod inne osoby lub organizacje ani nie udawaj, że jesteś kimś innym.
 • Nie wysyłaj wielokrotnie wiadomości ani próśb do innych osób.
 • Nie próbuj zagłuszać opinii innych osób, w tym poprzez wysyłanie wiadomości z wielu kont lub współpracę z innymi osobami w celu wielokrotnego wysyłania podobnych wiadomości.
 • Nie obrażaj innych i nie atakuj ich.
 • Możesz kwestionować przekonania i wiedzę innych, o ile jest to zasadne, odbywa się z szacunkiem i bez gróźb.

Treści promocyjne

Aby wszystkie treści społecznościowe były wiarygodne, nie zezwalamy na treści i działania zawierające reklamy, promocje lub oferty (bezpośrednie lub pośrednie), w tym na:

 • tworzenie, modyfikowanie lub publikowanie treści dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Ciebie (lub Twoich krewnych, bliskich przyjaciół, partnerów biznesowych albo pracodawcę);
 • tworzenie, modyfikowanie lub publikowanie treści dotyczących produktów lub usług konkurencji;
 • tworzenie, modyfikowanie lub publikowanie treści w zamian za jakiekolwiek wynagrodzenie (w tym produkty otrzymane bezpłatnie lub po obniżonej cenie) lub w imieniu innych osób;
 • oferowanie wynagrodzenia lub domaganie się wynagrodzenia (w tym produktów bezpłatnych lub po obniżonej cenie) w zamian za tworzenie, zmianę lub publikowanie treści;
 • publikowanie reklam lub ofert, w tym adresów URL z identyfikatorami strony odsyłającej lub kodami partnerskimi.

Wyjątki:

 • Możesz publikować treści na wniosek Amazon w ramach programów zachęcających do korzystania z przydatnych treści społecznościowych. W takich przypadkach treści muszą być zgodne z dodatkowymi wytycznymi określonymi przez Amazon.
 • Możesz opublikować odpowiedź na pytanie zadane za pośrednictwem funkcji Pytania i odpowiedzi (ale nie samo pytanie), a dotyczące produktów lub usług, z których marką, sprzedawcą, autorem lub wykonawcą masz bliski finansowy lub osobisty stosunek, ale tylko wtedy, gdy w czytelny sposób ujawnisz swoje relacje (np. „reprezentuję markę, do której należy ten produkt”). Automatycznie oznaczamy niektóre odpowiedzi od sprzedawców i producentów. Nie jest wtedy konieczne dodatkowe ujawnienie swoich relacji.
 • Możesz publikować treści inne niż opinie klientów oraz pytania i odpowiedzi dotyczące produktów lub usług, z których marką, sprzedawcą, autorem lub wykonawcą masz bliski finansowy lub osobisty stosunek, ale tylko wtedy, gdy w czytelny sposób ujawnisz swoje relacje (np. „pracuję dla właściciela tej marki”). Jednak żadna marka ani firma nie może w ramach społeczności przekierowywać (za pomocą reklam, ofert specjalnych lub innego rodzaju „wezwań do działania”) klientów Amazon do zewnętrznej witryny, usługi, aplikacji lub kanału w celu prowadzenia działań marketingowych lub handlowych. Treści publikowane za pośrednictwem kont marek, sprzedawców, autorów lub artystów dotyczące ich własnych produktów lub usług nie wymagają dodatkowych etykiet.

Autorzy i wydawcy książek mogą dalej dostarczać czytelnikom egzemplarze swoich książek bezpłatnie lub po obniżonej cenie, o ile nie wymagają w zamian opinii lub nie próbują wpłynąć na publikowane opinie.

Więcej informacji i przykładów znajdziesz na stronie Treści promocyjne.

Treści seksualne

Niektóre produkty zawierające treści seksualne oraz dotyczące seksualności i zmysłowości są dopuszczone do sprzedaży w serwisie Amazon i zachęcamy użytkowników do wyrażania opinii na ich temat. Niektóre treści seksualne, takie jak nagość oraz obrazy i opisy nacechowane seksualnie, są niedozwolone, ponieważ odbiorcy w naszej społeczności mogą być wrażliwi na te treści.

Treści naruszające własność intelektualną

Nie zamieszczaj treści ani nie wchodź w interakcje z innymi członkami społeczności w sposób, który narusza własność intelektualną lub jakiekolwiek prawa własności innych osób. Publikuj tylko swoje treści lub treści, których masz prawo używać.

Działania niezgodne z prawem

Nie zamieszczaj treści propagujących lub wspierających zachowanie, które jest nielegalne, w tym przemoc, oszustwa, zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie czy znęcanie się nad dziećmi lub zwierzętami. Przykłady zakazanych treści obejmują:

 • Treści propagujące fizyczną krzywdę lub szkody finansowe względem autora lub innych osób (w tym terroryzm) lub zawierające groźby bądź żarty dotyczące tych kwestii.
 • Treści oferujące fałszywe towary, usługi, programy lub promocje (np. programy szybkiego zarabiania pieniędzy, piramidy finansowe itp.).
 • Treści sarkastyczne, jeśli odnoszą się one do samookaleczenia lub krzywd wyrządzonych innym.
 • Treści, które zachęcają do niewłaściwego użytkowania produktu lub to umożliwiają.

Dodatkowe wytyczne dotyczące opinii klientów

Poniższe wytyczne mają zastosowanie do opinii klientów i stanowią uzupełnienie wytycznych wymienionych powyżej:

 1. Jeśli Twoja opinia zostanie usunięta lub odrzucona z uwagi na niezgodność z naszymi wytycznymi dotyczącymi treści promocyjnych, nie będziesz mieć możliwości ponownego przesłania opinii tego samego produktu, nawet jeśli kolejna opinia będzie miała inną treść.
 2. Opinie mogą zawierać adresy URL lub odnośniki wyłącznie do innych produktów sprzedawanych w serwisie Amazon.
 3. Możemy zablokować możliwość przesyłania opinii w przypadku wykrycia nietypowych zachowań lub w celu zapewnienia optymalnej wygody dokonywania zakupów.

Więcej informacji o zakupach zweryfikowanych przez Amazon znajdziesz na stronie Informacje o opiniach w programie Zakup zweryfikowany przez Amazon.

Zgłaszanie nadużyć

W przypadku niektórych treści, w tym opinii klientów, odpowiedzi klientów i grup dyskusyjnych, można zgłaszać potencjalne naruszenia naszych wytycznych. Wystarczy kliknąć link Zgłoś nadużycie w pobliżu treści i podać rodzaj potencjalnego naruszenia wytycznych. Jeśli link Zgłoś nadużycie nie jest dostępny, można wysłać wiadomość e-mail na adres community-help@amazon.pl i podać w niej lokalizację treści i rodzaj potencjalnego naruszenia wytycznych. Jeśli ktoś zaoferuje Ci jakiekolwiek wynagrodzenie (w tym produkty bezpłatne lub po obniżonej cenie, zwroty kosztów lub innego rodzaju rekompensatę) w zamian za tworzenie, zmianę lub publikowanie treści naruszających nasze wytyczne, prosimy przesłać taką wiadomość (w tym dane kontaktowe i ofertę w serwisie Amazon) na adres e-mail community-help@amazon.pl.

Czy ta informacja była pomocna?

Dziękujemy za opinię.

Wybierz opcję, która najlepiej opisuje te informacje:

Dziękujemy. Nie możemy bezpośrednio odpowiedzieć na Twoją opinię, ale użyjemy tych informacji, aby poprawić naszą pomoc online.