O nas

Polecane strony pomocy

Gdzie jest moje zamówienie?

Zwrot zamówionych przedmiotów

Informacje o identyfikowaniu wiadomości e-mail i SMS z serwisu Amazon

Inne pytania

Informacje o fakturach VAT

Dane kontaktowe

Amazon Europe Core S.à r.l. (techniczne funkcjonowanie strony amazon.pl):

Amazon Europe Core S.à r.l. (Société à responsabilité limitée), 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg (kapitał zakładowy: 154 560 EUR; Spółka wpisana do Rejestru Handlowego Luksemburga (R. C. S. Luxembourg) pod numerem: B-180022; Numer pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej: 10040783; numer rejestracyjny VAT: LU 26375245). Przedstawicielem prawnym spółki jest Terry Hanold.

Amazon.pl to nazwa handlowa Amazon Europe Core SARL. Nazwa Amazon.pl używana jest także przez Amazon EU S.à r.l., Amazon Media EU S.à r.l., Amazon Services Europe S.à r.l.

Amazon EU S.à r.l. (oficjalny sprzedający w odniesieniu do produktów "Realizowane przez Amazon" lub produktów sprzedawanych pod nazwą handlową "Warehouse Deals"):

Amazon EU S.à.r.l. (Société à responsabilité limitée), 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg (kapitał zakładowy: 125 000 EUR; Spółka wpisana do Rejestru Handlowego Luksemburga (R. C. S. Luxembourg) pod numerem: B-101818; Numer pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej: 104408; numer rejestracyjny VAT: LU 20260743). Przedstawicielem prawnym spółki jest Xavier Garambois.

Amazon EU SARL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością oddział w Polsce:

Aleja Jana Pawła II 29, 00-867, Warszawa; Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000827545; NIP 1080023913; Osoba reprezentująca zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale: Michał Krowiński

Amazon Media EU S.à r.l. (oficjalny sprzedający w odniesieniu do treści cyfrowych oznaczonych jako "Realizowane przez Amazon"):

Amazon Media EU S.à r.l. (Société à responsabilité limitée), 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg (kapitał zakładowy: 50 000 EUR; Spółka wpisana do Rejestru Handlowego Luksemburga (R. C. S. Luxembourg) pod numerem: 112767; 112767; Numer pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej: 110001; numer rejestracyjny VAT: LU 20944528. Przedstawicielem prawnym spółki jest Alessio Santarelli.

Amazon Services Europe S.à r.l. (Usługi obejmujące Amazon.pl Marketplace):

Amazon Services Europe S.à r.l. (Société à responsabilité limitée), 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg (kapitał zakładowy: 37 500 EUR; spółka wpisana do Rejestru Handlowego Luksemburga (R. C. S. Luxembourg) pod numerem: B-93815; Numer pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej: 00132595; numer rejestracyjny VAT: LU 19647148). Przedstawicielem prawnym spółki jest Francois Saugier.

Kontakt - Polska

W wypadku uznania, że treść naszych stron internetowych narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, skorzystaj z naszego formularza, aby powiadomić Amazon.pl o naruszeniu praw.

Otrzymałeś podejrzany e-mail, który według Ciebie nie może pochodzić od firmy Amazon? Tutaj znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci zidentyfikować e-maile mające na celu wyłudzenie informacji (phishing). Prosimy o zgłoszenie podejrzanych wiadomości e-mail do nas, wysyłając wiadomość e-mail na adres stop-spoofing@amazon.com . Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na naszą stronę pomocy.

Amazon.pl nie staje się partnerem kontraktowym żadnej z umów zawieranych za pośrednictwem platformy Amazon Marketplace. Uczestnicy są zobowiązani do rozwiązania między sobą wszelkich problemów, które mogą się pojawić.

Prawa autorskie

Szata graficzna naszych stron, teksty i grafiki oraz ich kombinacje i układ na naszych stronach, jak również nasze oprogramowanie stanowią prawnie chronioną własność Amazon (Copyright © 1998-2020 Amazon.com, Inc., WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE). Zabronione jest kopiowanie lub powielanie niniejszej strony internetowej w całości lub części (w tym drukowanie jej na papierze) w celach innych niż składanie zamówień w Amazon lub zakupy internetowe.

Z wyłączeniem celów wskazanych powyżej, materiały i informacje dostępne na niniejszej stronie nie mogą być wykorzystywane - a w szczególności nie mogą być zwielokrotniane, odsprzedawane, zmieniane lub publikowane - bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Amazon.com, Inc.

W wypadku książek z Anglii, z naszymi stronami informacji o produkcie zintegrowane zostały również dane z Book Data. Book Data to czołowy dostawca informacji bibliograficznych na temat książek anglojęzycznych w Wielkiej Brytanii i na świecie, posiadający klientów w ponad 100 krajach. Book Data oferuje szereg usług CD-ROM, z których aktywnie korzystają sprzedawcy książek i biblioteki, jak również indywidualne rozwiązania dla systemów wewnętrznych lub rozwiązania dostosowane do potrzeb poszczególnych klientów. Więcej informacji o Book Data i powyższych usługach udziela dział sprzedaży: Book Data, Globe House, 1 Chertsey Road, Twickenham, TW1 1LR, Wielka Brytania.

Znaki towarowe

Kliknij tutaj, aby zobaczyć listę znaków towarowych Amazon. Oprócz powyższych, istnieją również inne zarejestrowane znaki towarowe, oznaczenia i logo będące znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Amazon.com, Inc. albo podmiotów powiązanych tej spółki (dalej "Amazon") w Unii Europejskiej lub innych jurysdykcjach. Logo, nagłówki stron i paski nawigacji, ikony przycisków, grafika i nazwy usług to znaki towarowe lub postacie handlowe Amazon. Znaki towarowe i przedmioty wzornictwa przemysłowego i layouty produktów i usług Amazon nie mogą być używane w powiązaniu z jakimikolwiek produktami lub usługami niebędącymi produktami lub usługami Amazon w jakikolwiek sposób, który mógłby wprowadzać klientów w błąd, ani też w sposób dyskredytujący lub deprecjonujący Amazon.

Wszystkie inne znaki towarowe niebędące własnością Amazon, a występujące na niniejszej stronie, należą do ich właścicieli, którzy mogą, lecz nie muszą być powiązani z lub sponsorowani przez Amazon.

Patenty

Jeden lub większa liczba patentów mają zastosowanie do niniejszej strony internetowej, jej niektórych funkcji i usług. Kliknij tutaj, aby zobaczyć niepełną listę obowiązujących patentów Amazon oraz patentów wykorzystywanych na podstawie licencji.

Czy ta informacja była pomocna?

Dziękujemy za opinię.

Wybierz opcję, która najlepiej opisuje te informacje:

Dziękujemy. Nie możemy bezpośrednio odpowiedzieć na Twoją opinię, ale użyjemy tych informacji, aby poprawić naszą pomoc online.