Zarządzanie metodami płatności

Metody płatności można dodawać lub aktualizować w sekcji na stronie Moje konto.

Aby zarządzać metodami płatności:

  1. Na stronie Moje konto wybierz Opcje płatności.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby dodać metodę płatności, kliknij link przy metodzie płatności, którą chcesz dodać.
    • Aby edytować lub usunąć metodę płatności, kliknij strzałkę menu rozwijanego obok odpowiedniej metody płatności i wybierz opcję Edytuj lub Usuń.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Czy ta informacja była pomocna?

Dziękujemy za opinię.

Wybierz opcję, która najlepiej opisuje te informacje:

Dziękujemy. Nie możemy bezpośrednio odpowiedzieć na Twoją opinię, ale użyjemy tych informacji, aby poprawić naszą pomoc online.