Ochrona gwarancyjna od A do Z

Gwarancja od A do Z Amazon chroni klientów, którzy kupują przedmioty sprzedawane i dostarczane przez sprzedawców zewnętrznych. Nasza gwarancja obejmuje zarówno dostawę na czas, jak i stan kupionych przedmiotów. Jeśli któryś z tych aspektów transakcji był niezadowalający, możesz zgłosić nam ten problem. Nasz zespół określi, czy przysługuje Ci zwrot pieniędzy.

Aby skorzystać z gwarancji od A do Z, musisz spełnić wszystkie poniższe wymagania:

 1. Skontaktuj się ze sprzedawcą zewnętrznym za pomocą strony Moje konto.
 2. Zaczekaj trzy dni na odpowiedź.
 3. Zgłoś roszczenie z tytułu gwarancji od A do Z przed upływem 90 dni od ostatniej możliwej szacowanej daty dostawy.
 4. Musi zostać spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • Sprzedawca zewnętrzny nie dostarczył produktu w ciągu trzech dni od najpóźniejszego szacowanego terminu dostawy lub opcja śledzenia przesyłki wyświetla potwierdzenie doręczenia (podczas gdy kupujący w rzeczywistości nie otrzymał produktu), w zależności od tego, który termin upływa szybciej.
  • Kupujący otrzymał przedmiot, jednak jest on uszkodzony, wadliwy lub niezgodny z opisem sporządzonym przez sprzedawcę, naprawa ani wymiana nie są możliwe, a sprzedawca nie zwrócił kosztu zakupu lub kosztu dostawy w obie strony albo nie zwrócił go w całości. Sprzedawca zobowiązał się wysłać zamiennik lub notę kredytową, jednak nota nie została wystawiona lub była nieprawidłowa albo zamiennik nie został wysłany.
  • W przypadku zwrotów międzynarodowych sprzedawca nie podał adresu zwrotu w Polsce ani nie zapewnił przedpłaconej etykiety zwrotu, bądź też nie zaoferował pełnego zwrotu kosztów bez zwracania przedmiotu.
  • Kupujący poniósł dodatkowe koszty poza ceną zakupu (np. opłaty celne w przypadku przesyłki do UE), a sprzedawca ich nie pokrył.
  • Kupujący zakupił przedmiot wolny od wad od sprzedawcy komercyjnego i zwrócił ten przedmiot sprzedawcy zgodnie z zasadami zwrotu, jednak nie otrzymał zwrotu kosztów lub otrzymał zwrot nieprawidłowej kwoty. Kupujący skontaktował się ze sprzedawcą w czasie określonym w Warunkach zwrotu i, o ile było to możliwe, wysłał zwracany przedmiot również w terminie. Jeśli kupujący początkowo nie dysponował adresem sprzedawcy, powinien odesłać przedmiot w ciągu 14 dni od otrzymania tego adresu (obowiązuje data stempla pocztowego).

Jeśli masz inny problem z zamówieniem, nie możemy zagwarantować zwrotu pieniędzy, dopóki nie sprawdzimy wszystkich informacji.

Więcej informacji o zgłaszaniu roszczeń z tytułu gwarancji od A do Z Amazon znajdziesz na stronie Wniosek o zwrot kosztów z tytułu ochrony gwarancyjnej od A do Z.

Uwaga:

 • Roszczenie z tytułu gwarancji od A do Z można zgłosić najpóźniej do 90 dni od ostatniej możliwej szacowanej daty dostawy.
 • Gwarancją od A do Z firmy Amazon nie są objęte produkty cyfrowe, płatności za usługi, polisy ubezpieczeniowe lub gwarancje zakupione za pośrednictwem Amazon ani ekwiwalenty środków pieniężnych (instrumentów typu "stored value").
 • Jeśli anulujesz płatność bezpośrednią w banku lub u wystawcy karty kredytowej, nie możesz otrzymać zwrotu pieniędzy z tytułu gwarancji od A do Z.
 • Gwarancja od A do Z dotyczy wyłącznie zamówień złożonych u sprzedawców w serwisie Amazon.pl.

Czy ta informacja była pomocna?

Dziękujemy za opinię.

Wybierz opcję, która najlepiej opisuje te informacje:

Dziękujemy. Nie możemy bezpośrednio odpowiedzieć na Twoją opinię, ale użyjemy tych informacji, aby poprawić naszą pomoc online.