Karty Podarunkowe

Klienci kupili również
Rekomendowane dla Ciebie
Klienci kupili również
Bestsellery Pokaż więcej
Klienci kupili również
Klienci kupili również
Najpopularniejsze nowości Pokaż więcej
Wyniki: 1–12 z 175 dla hasła Karty podarunkowe

Warunki korzystania z Kart Podarunkowych Amazon.pl

1. Korzystanie z Kart Podarunkowych
Karty Podarunkowe i Bony Podarunkowe Amazon.pl („Karty Podarunkowe”) można realizować tylko w celu kupna określonych produktów na stronie www.amazon.pl. Kwoty zakupów są potrącane z salda dostępnego na Karcie Podarunkowej korzystającego. Kwota niewykorzystanego salda na Karcie Podarunkowej jest przekazywana na konto korzystającego. W przypadku gdy kwota zakupu jest wyższa niż saldo środków na Karcie Podarunkowej korzystającego, pozostałą część należy uregulować za pomocą innej formy płatności. Amazon EU S.à r.l. (“my”, “nas”, “nasze”) lub jej podmioty powiązane mogą informować nabywców Kart Podarunkowych o stanie wykorzystania zakupionych przez nich Kart Podarunkowych. Aby sprawdzić saldo środków dostępnych na Karcie Podarunkowej, zaloguj się na swoje konto (Moje Konto) na stronie www.amazon.pl. Karty Podarunkowe nie podlegają żadnym opłatom.

2. Ograniczenia
Ważność Karty Podarunkowej, wraz z saldem niewykorzystanych środków, wygasa po 10 latach od daty jej wydania. Salda dostępnego na Karcie Podarunkowej nie można wykorzystać w celu dokonywania zakupów na stronie www.amazon.co.uk, www.amazon.com.br, www.amazon.ca, www.amazon.cn, www.amazon.com, www.amazon.es, www.amazon.fr, www.amazon.in, www.amazon.it, www.amazon.co.jp, www.amazon.com.mx lub jakiekolwiek innej stronie należącej do nas lub prowadzonej przez nasze podmioty powiązane bądź jakiejkolwiek inne osoby lub inne podmioty, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach. Kart Podarunkowych nie można także wykorzystywać w celu kupna innych kart podarunkowych. Nie można ich również doładowywać, odsprzedawać, przekazywać odpłatnie, stosować w celach komercyjnych, włącznie w celu umożliwienia odsprzedaży lub wysyłki towarów z Amazon.pl lub w żadnym innym zakazanym celu określonym w Polityce ograniczeń i niedozwolonych działań związanych z kartami podarunkowymi Amazon.pl. Salda dostępnego na Karcie Podarunkowej nie można wypłacić w formie gotówki. Niewykorzystanego salda Karty Podarunkowej na koncie Amazon.pl nie można przekazać na inne konto Amazon.pl

3. Ryzyko utraty
Ryzyko utraty i prawo własności Karty Podarunkowej przechodzi na nabywcę w momencie przesłania jej przez nas drogą elektroniczną do nabywcy lub wskazanego odbiorcy albo z chwilą dostarczenia jej przez nas do Ciebie, zależnie od przypadku.

4. Przypadki oszustwa
Mamy prawo zamknąć konta klienta i pobrać płatność w innej formie w wypadku próby wykorzystania salda dostępnego na Karcie Podarunkowej, w której posiadanie dana osoba weszła w sposób mający znamiona oszustwa lub użycia takiej Karty Podarunkowej w celu dokonania zakupu na Amazon.pl lub którejkolwiek ze stron powiązanych wskazanych powyżej. Przed dokonaniem zamknięcia powiadomimy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. Ograniczenie odpowiedzialności
W ZAKRESIE NASZYCH RELACJI Z PROFESJONALISTAMI (PRZEDSIĘBIORCAMI) NIE UDZIELAMY ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI I RĘKOJMI W ODNIESIENIU DO KART PODARUNKOWYCH, W TYM ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. JEŻELI KARTA PODARUNKOWA NIE DZIAŁA, JEDYNYM PRZYSŁUGUJĄCYM CI ŚRODKIEM JEST WYMIANA TAKIEJ KARTY PODARUNKOWEJ, A NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST W TAKIM WYPADKU OGRANICZONA DO DOKONANIA WYMIANY TAKIEJ KARTY PODARUNKOWEJ. JEŻELI OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB RĘKOJMI BĄDŹ WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ Z TYTUŁU OKREŚLONYCH SZKÓD, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ, WYŁĄCZEŃ I OGRANICZEŃ MOGĄ CIĘ NIE DOTYCZYĆ I MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ CI DODATKOWE PRAWA

6. Warunki ogólne
Obowiązują Warunki Użytkowania i Sprzedaży Amazon.pl. Karty Podarunkowe wydawane są przez luksemburską spółkę Amazon EU S.à r.l. Z chwilą, w której nabywasz, otrzymujesz lub realizujesz Kartę Podarunkową, wyrażasz zgodę na to, aby niniejsze warunki Kart Podarunkowych podlegały prawu Wielkiego Księstwa Luksemburga. Zastrzegamy sobie prawo do żądania dodatkowej weryfikacji Twojej tożsamości, własności Karty Podarunkowej lub konta, lub udostępnienia dodatkowego instrumentu płatniczego, zanim będziesz mógł zastosować Kartę Podarunkową do swojego konta lub Salda Karty Podarunkowej Amazon.pl do zakupu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany co pewien czas niniejszych warunków. Będziesz podlegać warunkom obowiązującym w chwili zamówienia od nas Karty Podarunkowej, chyba, że zmiana warunków będzie wymagana na podstawie przepisów prawa lub przez właściwy organ państwowy (w którym to przypadku może ona dotyczyć zamówień Kart Podarunkowych złożonych przez Ciebie we wcześniejszym terminie). Wszystkie warunki mają zastosowanie w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa.